Het kabinet heeft besloten om de lockdown te verlengen tot tenminste 7 februari a.s.

Ook onze school is daarom gesloten tot 7 februari.

We blijven wel noodopvang bieden. Voor meer informatie hierover of met andere vragen kunt u terecht bij Inge Wijfjes, adjunct directeur.
Email: i.wijfjes@debasculepi-scholen.nl of tel.: 020 303 88 40