Het kabinet heeft besloten om de sluiting van de scholen te verlengen. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ook PI-school Professor Waterink Zuid zal daarom gesloten zijn t/m de meivakantie. We hopen op maandag 11 mei weer open te kunnen zijn, maar dit is nog niet zeker.

Onze directie, leerkrachten en zorgmedewerkers houden gedurende deze periode contact met ouders/verzorgers en kinderen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Inge Wijfjes, adjunct directeur.
Email: i.wijfjes@debasculepi-scholen.nl of tel.: 020 303 88 40