Voor de kinderen die zowel onderwijs als behandeling krijgen, werkt PI-school Professor Waterink Zuid nauw samen met MOC ’t Kabouterhuis. Wij werken samen in de behandeling en observatie van kinderen die in hun ontwikkeling belemmerd of bedreigd worden. Voor deze kinderen geldt dat school en hulpverlening één geheel vormen. Onze school heeft in het gezamenlijke aanbod van zorg en onderwijs een eigen verantwoordelijkheid in het bereiken van de vastgestelde onderwijs-doelen. 

PI-school Professor Waterink Zuid beschikt over deskundigheid op het gebied van speciaal onderwijs. MOC ’t Kabouterhuis beschikt over deskundigheid op het gebied van de behandeling van peuters en kleuters. Kinderen die logopedie of fysiotherapie nodig hebben krijgen dat aangeboden via medewerkers die verbonden zijn aan MOC ’t Kabouterhuis in het gebouw van de school, of via de interne praktijk voor fysiotherapie.

Als uw kind niet langer behandeling nodig heeft en toe is aan een volgende stap in de schoolloopbaan, dan wordt dit met de ouders/verzorgers en alle betrokkenen besproken.