Onze school bestaat uit vier kleuterklassen. In deze klassen wordt onderwijs geboden aan kinderen die door complexe leer- of ontwikkelingsproblemen moeite hebben met hun functioneren op de basisschool en/of in de thuissituatie. Dit functioneren kan voor een kind makkelijker gemaakt worden door de specialistische aandacht die PI-school Professor Waterink Zuid biedt.
PI-school Professor Waterink Zuid werkt intensief samen met MOC ’t Kabouterhuis (het jonge kind). Dit maakt een combinatie van behandeling en onderwijs mogelijk.
Professor Waterink Zuid neemt ook leerlingen aan die geen behandeling (meer) nodig hebben. Deze kinderen krijgen de kans om in een korte periode in een kleine setting te werken aan schoolse vaardigheden.


Opstapklas
Sinds schooljaar 2017/2018 is één van de vier klassen een “opstapklas”. Deze klas biedt aanbod voor 4 -, 5- en 6-jarigen waarbij een achterblijvende of vertraagde ontwikkeling (LVB) wordt vermoed dan wel is geconstateerd, soms in combinatie met gedragsproblemen. Deze kinderen hebben een zeer intensieve individuele begeleidingsbehoefte om hen aan het onderwijs te leren deelnemen en ervan te profiteren. Bij plaatsing kunnen zij nog niet in een reguliere klas van PI-school Waterink Zuid starten, zij kunnen er mogelijk wel naar toe doorstromen. De groep bestaat uit maximaal zes leerlingen.


Ook is er sinds schooljaar 2017/2018 een samenwerking gestart met de LVB-groepen van MOC ’t Kabouterhuis. De kleuters van vier jaar en ouder die drie dagen per week naar een LVB-groep van MOC ’t kabouterhuis komen voor observatie en behandeling, kunnen nu één dag per week op PI-school Professor Waterink in een eigen klas wennen aan het onderwijs.
Net als de opstapklas biedt deze klas aanbod voor 4-, 5-, en 6-jarigen met een achterblijvende (LVB) ontwikkeling, soms in combinatie met gedragsproblemen. De kinderen hebben een zeer intensieve individuele begeleidingsbehoefte om hen aan het onderwijs te leren deelnemen en ervan te profiteren. Ook deze groep bestaat uit maximaal zes leerlingen.