De MR is een verplicht inspraakorgaan op scholen. Zij wordt voor de helft door en uit ouders- en voor de helft door en uit personeelsleden gekozen. Het bestuur en de directie van de school moeten hun beleid aan de MR voorleggen, ter advies of instemming. De MR toetst het beleid en kan daarnaast ook zelf voorstellen doen aan het bestuur. Zo bepaalt een MR, in ons geval Deelraad Professor Waterink Zuid, mede het beleid van de school. U kunt de MR van PI-school Professor Waterink Zuid mailen via de secretaris van de deelraad, Barbara Bergsma: b.bergsma@pi-scholen.nl.  Ook kunt u via dit mailadres inzage vragen in de notulen van de deelraad, of informeren naar de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.