Jan Waterink (1890 – 1966) was theoloog en hoogleraar in de pedagogiek en psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het ideaal van professor Waterink was om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Dat resulteerde in de oprichting van het Paedologisch Instituut te Amsterdam, op 15 januari 1931. De Bascule was het eerste instituut van zijn soort in Nederland, met een internaat, een school, een collegezaal en een aan het instituut verbonden laboratorium. Het internaat en de school vormden een opvang waar kinderen met opvoedings-, leer- en gedragsmoeilijkheden voor korte of langere tijd werden geobserveerd en behandeld. De tijdelijke behandeling en observatie stonden voorop, want na verblijf in het instituut moesten de kinderen zoveel mogelijk weer op een gewone manier deelnemen aan het dagelijkse leven.

In 1965 werd naast de interne PI-school, die nu De Pionier heet, nog een tweede school opgericht, speciaal voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden: De Professor Waterinkschool. Sinds 1985 is de Professor Waterinkschool net als de Pionier een PI-school.